Witaj, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności forum zaloguj się lub zarejestruj!

TECHNIK INFORMATYK - INFORMACJE O ZAWODZIE
 
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Subskrybuj ten wątek
 

kamilZet Offline
Post: #1
Administrator
*******

Liczba postów: 287
Posted 03-29-2011 - 01:49 PM
312[01] Technik informatyk - podstawa programowa

Czym zajmuje się, co robi technik informatyk?

Technik informatyk opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy. Obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego. Projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne. Administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji. Dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego. Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.

Jakie umiejętności powinien nabyć w trakcie nauki technik informatyk?

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:
1) posługiwać się komputerami, w tym IBM PC,
2) posługiwać się systemami operacyjnymi,
3) pracować w wybranych rodzajach sieci komputerowych,
4) posługiwać się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerów, także pracujących w sieci,
5) posługiwać się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
6) dobierać konfiguracje sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań,
7) posługiwać się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL,
8) zakładać i utrzymywać bazy danych i nadzorować ich pracę,
9) projektować bazy danych i ich oprogramowanie,
10) programować w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++,
11) stosować dowolny inny powszechnie używany język programowania,
12) stosować metody programowania i doboru algorytmów, niezależnie od używanego języka programowania,
13) posługiwać się dokumentacją i literaturą fachową
14) organizować i utrzymywać w należytym porządku własne stanowisko pracy i podległego zespołu zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji, w tym wymaganiami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
15) posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu,
16) właściwie prezentować swoje kwalifikacje podczas poszukiwania pracy,
17) wykonywać rozliczenia kosztów wyrobów i usług
18) komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje oraz doskonalić kwalifikacje zawodowe,
19) działać twórczo, samodzielnie podejmować decyzje w procesie pracy oraz korzystać ze swoich praw,
20) samodzielnie doskonalić swoje kwalifikacje.

Jakie są wymagania psychofizyczne dla technika informatyka?

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
1) umysł twórczy, analityczny i logiczny,
2) zdolność do pamięciowego obejmowania logicznych ciągów działań,
3) szybka orientacja,
4) zdolność przewidywania skutków decyzji,
5) wytrwałość i celowość działania,
6) twórcza wyobraźnia,
7) dokładność i systematyczność,
8) zdolność koncentracji,
9) chęć stałego doskonalenia w zawodzie,
10) podatność na innowacje,
11) samodzielność, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie,
12) jasne i precyzyjne formułowanie myśli,
13) umiejętność współpracy z ludźmi,
14) dążenie do rozwoju i wzbogacania własnej osobowości.

Gdzie może pracować technik informatyk?

Zawód technik informatyk staje się coraz bardziej poszukiwanym w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace z dziedziny programowania, posługiwania się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań, projektowania i zakładania baz danych i ich oprogramowania aplikacyjnego, administrowania bazami danych i systemami przetwarzania informacji, dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań, obsługiwania lokalnych sieci komputerowych i nadzorowania ich pracy.
Zapotrzebowanie na techników informatyków pojawiać się będzie w ośrodkach obliczeniowych, instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego. Ponadto pracowników takich poszukiwać się będzie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna do instalowania, uruchamiania i prowadzenia baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego dla rozmaitych zastosowań.
Technicy informatycy mogą podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie jest wprowadzania informatyzacja. Możliwości zatrudnienia rosną zatem z zakresem informatyzacji gospodarki. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista.

Szczegółowe informacje dotyczące tego zawodu znajdują się w podstawie programowej.
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik informatyk znajduje się w załączniku poniżej (tylko dla zalogowanych użytkowników)

Jeśli Ci pomogłem kliknij na [Obrazek: postbit_thx.gif] ;)

netuser95 Offline
Post: #2
User
*

Liczba postów: 112
Posted 03-29-2011 - 06:54 PM
O super, uniknąłem zbędnego szukania w google. Pozdro..

Podpis to wizytówka człowieka nie? Moją wizytówką jest strona http://pcprograms.eu<br />[Obrazek: userbartechnik3.png]