GPU-Z to program, który identyfikuje kartę graficzną i wyświetla szczegółowe informacje na jej temat. Obsługuję najpopularniejsze układy oraz modele produktów ATI oraz nVidia.

Interfejs programu

W oknie programowym znajdują się zakładki: Graphics Card, Sensors, Validation.

Pod zakładką Graphics Card (Karta graficzna) znajdziemy szczegółowe informacje na temat karty graficznej takie jak: Nazwa karty graficznej, procesor, technologia etc.

Kolejną zakładką jest zakładka Sensors (Czujniki). Znajdziemy tam informacje o bieżącym wykorzystaniu procesora i pamięci karty graficznej.

Ostatnią zakładką programu jest zakładka Validation (Uprawomocnienie). Zawiera ona formularz, przez który użytkownik może wysłać komentarz dotyczący programu.

Graphics Card

GPU-Z opis programu

Name – Pokazuje pełną nazwę urządzenia jakie widziane jest przez system operacyjny. Jest ona zdefiniowana przez sterownik karty i poprzez niego może być zmieniana.

GPU – Firmowe oznaczenie układu graficznego.

Revision – Rewizja układu graficznego określona przez producenta.

Technology – Proces technologiczny wykorzystany przy produkcji układu graficznego. Mniejsza wartość zazwyczaj oznacza mniejszy fizyczny rozmiar rdzenia oraz mniejszą ilość wydalanego ciepła.

Die Size – rozmiar procesora karty graficznej

Release Date – Oficjalna data wypuszczenia karty na rynek.

Transistors – Liczba tranzystorów fizycznie wykorzystanych w procesorze graficznym.

BIOS Version – numer wersji BIOSu karty graficznej.

Device ID – Identyfikator urządzenia oraz oznaczenie producenta

Subvendor – Id producenta powinno jednoznacznie identyfikować konkretną firmę

ROPs – ilość jednostek renderujących. Pokazuje liczę możliwych operacji rastrowych wykonanych przez urządzenie. Im więcej ROPsów posiada karta, tym jest szybsza.

Bus Interface – interfejs magistrali karty oraz jej aktualny tryb działania.

Shaders – Przedstawia liczbę oraz typ shaderów posiadanych przez kartę. Więcej nie zawsze musi oznaczać lepiej, jest to uzależnione od różnic w architekturach stosowanych przez producentów układów graficznych. W przypadku kart tego samego producenta i tej samej generacji, im więcej shaderów, tym lepiej. Shader – krótki program komputerowy, często napisany w specjalnym języku (shader language), który w grafice trójwymiarowej opisuje właściwości pikseli oraz wierzchołków. Cieniowaniepozwala na znacznie bardziej skomplikowane modelowanie oświetlenia i materiału na obiekcie niż standardowe modele oświetlenia i teksturowanie. Jest jednak dużo bardziej wymagające obliczeniowo i dlatego dopiero od kilku lat sprzętowa obsługa cieniowania jest obecna w kartach graficznych dla komputerów domowych. Wcześniej cieniowanie stosowane było w niektórych fotorealistycznych rendererach (np. Renderman), gdzie grafika nie jest generowana w czasie rzeczywistym.

DirectX Support – Przedstawia wersje DirectX obsługiwaną przez kartę. Stosowanie DirectX jednakże leży po stronie systemu operacyjnego. DirectX (DX) to zestaw funkcji wspomagających generowanie grafiki (dwu i trójwymiarowej), dźwięku oraz innych zadań związanych zwykle z grami i innymi aplikacjami multimedialnymi. Karty z DX 10 czy 11 potrafią generować bardziej zaawansowaną grafikę 3d. Nie mniej jednak przy zakupie warto wybrać nowe rozwiązanie, gdyż w przyszłości może się przydać, a dodatkowo starsze karty są powoli wycofywane z rynku. Oczywiście układy z DX 10 są kompatybilne wstecz z DX 9.

Pixel Fillrate – Przedstawia ile pikseli może zostać wyrenderowanych i wyświetlonych na ekranie w czasie jednej sekundy. 1 GPixel = 1 miliard pikseli.

Texture Fillrate – Pokazuje ile tekseli może zostać przetworzonych w czasie jednej sekundy.1 GTexel = 1 miliard tekseli. Teksel – najmniejszy, dyskretny punkt tekstury, która przedstawia szczegóły powierzchni obiektów przestrzennych za pomocą obrazów bitmapowych.

Memory Type – Przedstawia typ oraz generację pamięci dedykowanej na karcie graficznej. Typ pamięci to technologia w jakiej wykonana została pamięć. Ma wpływ na prędkość przesyłu danych na karcie. Pamiętaj, że moduły GDDR3 podwajają przepustowość uzyskiwaną przez starsze moduły DDR, a moduły GDDR5 ponownie podwajają przepustowość oferowaną przez GDDR3. Im wyższy numerek przy DDR tym lepiej.

Bus Width – szerokość magistrali pomiędzy układem graficznym a pamięcią karty. Odpowiada za szybkość danych przesyłanych wewnątrz samej karty graficznej i wyrażana jest w bitach. Wyższa wartość oznacza wyższą wydajność wśród pamięci tej samej generacji. Zwróćmy uwagę na to by nasza przyszła karta miała przynajmniej 128 bitów.

Memory Size – Całkowita ilość pamięci znajdująca się na używanej karcie graficznej. Dla konfiguracji CrossFire czy SLI, czy też wielordzeniowych kart graficznych, każdy rdzeń graficzny ma swoją własną pamięć, która ilość jest tu podana. To pole nie podaje całkowitej ilości pamięci dostępnej w konfiguracjach wieloprocesorowych.

Bandwidth – Efektywna przepustowość pamięci dostępna pomiędzy nią a rdzeniem graficznym

Driver Version – aktualnie zainstalowana wersja sterownika graficznego oraz systemu operacyjnego

GPU Clock – Informuje o obecnie ustawionym taktowaniu rdzenia graficznego w trybie wydajnościowym. Pamiętaj, że aktualnie aktywne taktowania trybu spoczynku, mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania prądowego, mogą być inne, można je obserwować w zakładce czujników (sensors).

Memory – Pokazuje domyślną częstotliwość pamięci karty

Default Clock – Pokazuje domyślną częstotliwość rdzenia graficznego karty (nie uwzględnia podkręcania)

Shader – Pokazuje domyślną częstotliwość shaderów karty (nie uwzględnia podkręcania)

Multi-GPU – Pokazuje, czy wieloprocesorowe rozwiązania, takie jak NVIDIA SLI czy ATI CROSSFIRE są aktywne, czy nie, a jeśli tak, to ile na raz pracuje procesorów graficznych.

Computing-Używane technologie:

OpenCL – Pokazuje, czy OpenCL jest dostępny na tym urządzeniu. OpenCL – Open Computing Language – platforma programistyczna wspomagająca pisanie aplikacji składających się z różnego rodzaju jednostek obliczeniowych (m.in. CPU, GPU). Główną zaletą OpenCL-a jest to, że można użyć jednego otwartego standardu zamiast zamkniętych wspierających sprzęt tylko jednego producenta (np. CUDA tylko dla kart graficznych produkowanych przez Nvidia).

CUDA – Pokazuje, czy NVIDIA CUDA jest dostępne na tym urządzeniu. CUDA to równoległa architektura obliczeniowa, która zapewnia radykalny wzrost wydajności obliczeń, dzięki wykorzystaniu mocy układów GPU.
PhysX – Pokazuje, czy sprzętowa akceleracja NVIDIA PhysX jest dostępna na tym urządzeniu. PhysX zestaw narzędzi programistycznych umożliwiający uzyskiwanie w grach wideo i grach komputerowych efektów specjalnych ściśle naśladujących zachowanie się rzeczywistych obiektów fizycznych.

DirectCompute – Pokazuje, czy DirectX Compute jest dostępny na tym urządzeniu. DirectCompute Opracowane przez Microsoft rozwiązanie DirectCompute jest interfejsem programowania aplikacji (API), który umożliwia wykonywanie obliczeń na GPU. Korzysta on z obecnej architektury NVIDIA CUDA. Jest obsługiwany przez bieżącą generację układów GPU klasy DX10, DX11.Pozwala programistom spożytkować moc wielkoskalowego przetwarzania równoległego układów GPU.

Sensors

W zakładce Sensors możemy zbadać wykresy odczytów karty, np. jak się zmieniała częstotliwość danego podzespołu w trakcie przeprowadzania różnych operacji na komputerze, poziom wykorzystania pamięci, czy też temperaturę karty graficznej.

GPU Core Clock – Pokazuje aktualną częstotliwość GPU.

GPU Memory Clock – Pokazuje aktualną częstotliwość pamięci

Memory Usage (Dedicated) – Użycie pamięci zadeklarowanej

Memory Usage (Dynamic) – Użycie pamięci dynamicznej

NET LOCALGROUP

Właściwie wszystkie potrzebne informacje można uzyskać poprzez

net help localgroup
net help localgroup
Składnia tego polecenia jest następująca:


NET LOCALGROUP
[nazwa_grupy [/COMMENT:"tekst"]] [/DOMAIN]
     nazwa_grupy {/ADD [/COMMENT:"tekst"] | /DELETE} [/DOMAIN]
     nazwa_grupy nazwa [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]

NET LOCALGROUP modyfikuje grupy lokalne na komputerach.
Polecenie użyte bez parametrów wyświetla grupy lokalne na komputerze.

nazwa_grupy   Nazwa grupy dodawanej, rozszerzanej lub usuwanej.
         Aby zobaczyć listę użytkowników lub grup globalnych
         w grupie lokalnej, podaj tylko nazwę grupy.
/COMMENT:"tekst" Dodaje komentarz dla nowej lub istniejącej grupy.
         Tekst musi być ujęty w cudzysłów.
/DOMAIN     Nakazuje wykonanie operacji na kontrolerze bieżącej domeny.
         Bez tego przełącznika operacje są wykonywane na
         komputerze lokalnym.
nazwa [ ...]   Lista zawierająca nazwy jednego lub kilku użytkowników
         lub grup, dodawanych lub usuwanych z grupy lokalnej.
         Rozdziel kolejne wpisy znakiem spacji. Lista może zawierać
         nazwy użytkowników lub grup globalnych, lecz nie może
         zawierać nazw innych grup lokalnych. Podając nazwę
         użytkownika z innej domeny poprzedź ją nazwą domeny
         (na przykład: WARSZAWA\PIOTRS).
/ADD       Dodaje nazwę grupy lub użytkownika do grupy lokalnej.
         Dla użytkowników lub grup globalnych dodawanych tym
         poleceniem do grupy lokalnej należy wcześniej utworzyć
         odpowiednie konto.
/DELETE     Usuwa nazwę grupy lub użytkownika z grupy lokalnej.

NET HELP polecenie | MORE wyświetla informacje Pomocy ekran po ekranie.

Przykłady zastosowań

Utworzenie grupy

Utworzymy grupę o nazwie praktykanci.

net localgroup praktykanci /add

Dodanie użytkownika do grupy

Dodamy użytkownika praktykant do grupy praktykanci.

net localgroup praktykanci praktykant /add

Sprawdzenie członków grupy

Sprawdzimy kto należy do grupy praktykanci.

net localgroup praktykanci
Nazwa aliasu   praktykanci
Komentarz

Członkowie

------------------------------------
praktykant
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.

NET ACCOUNTS

 

Właściwie wszystkie potrzebne informacje można uzyskać poprzez

net help accounts
Składnia tego polecenia jest następująca:

NET ACCOUNTS
[/FORCELOGOFF:{minuty | NO}] [/MINPWLEN:długość]
       [/MAXPWAGE:{dni | UNLIMITED}] [/MINPWAGE:dni]
       [/UNIQUEPW:liczba] [/DOMAIN]

NET ACCOUNTS uaktualnia bazę kont użytkowników i zmienia hasło
oraz wymagania logowania dla wszystkich kont.
Użyte bez opcji, NET ACCOUNTS wyświetla bieżące ustawienia
hasła i ograniczeń logowania oraz informacje o domenie.

Aby opcje użyte z NET ACCOUNTS odniosły skutek, muszą być spełnione
dwa warunki:

- Wymagania hasła i logowania odnoszą skutek tylko wtedy, gdy
  zostały utworzone konta użytkownika (w tym celu użyj Menedżera
  użytkowników lub polecenia NET USER).

- Usługa logowania (Net Logon) musi być uruchomiona na wszystkich serwerach
  w domenie, które weryfikują logowanie. Usługa logowania jest uruchamiana
  automatycznie podczas uruchamiania systemu Windows.

/FORCELOGOFF:{minuty | NO}  Ustawia liczbę minut, przez które użytkownik
               może być zalogowany przed wymuszeniem
               wylogowania wskutek wygaśnięcia konta lub
               ważności godzin logowania. NO, wartość domyślna,
               zapobiega wymuszaniu wylogowania.
/MINPWLEN:długość       Ustawia minimalną liczbę znaków w haśle.
               Zakres długości hasła wynosi od 0 do 14 znaków;
               wartość domyślna to 6 znaków.
/MAXPWAGE:{dni | UNLIMITED}  Ustawia maksymalną liczbę dni ważności
               hasła. UNLIMITED ustala nieograniczony
               czas ważności hasła. Wartość /MAXPWAGE nie
               może być mniejsza od wartości /MINPWAGE. Zakres
               wynosi od 1 do 999; domyślnie wartość się nie
               zmienia.
/MINPWAGE:dni         Ustawia minimalną liczbę dni, które muszą
               minąć, zanim użytkownik może zmienić hasło.
               Wartość 0 ustawia brak tego ograniczenia.
               Zakres wynosi od 0 do 999; wartość domyślna to
               0 dni. Wartość /MINPWAGE nie może być
               większa od wartości /MAXPWAGE.
/UNIQUEPW:liczba       Wymaga, aby hasło użytkownika było unikatowe,
               poprzez określoną liczbę zmian hasła.
               Największa wartość to 24.
/DOMAIN            Wykonuje operacje na kontrolerze domeny
               w bieżącej domenie. W innym wypadku
               operacje te są dokonywane na komputerze
               lokalnym.

Przykłady zastosowań

Wyświetlenie ustawień kont

net accounts

Po jakim czasie od wygaśnięcia czasu wymuszać wylogowanie?:   Nigdy
Minimalny okres ważności hasła (dni):              0
Maksymalny okres ważności hasła (dni):             42
Minimalna długość hasła:                    0
Długość zapamiętywanej historii haseł:             Brak
Próg blokady:                          Nigdy
Czas trwania blokady (minuty):                 30
Okno obserwowania blokady (minuty):               30
Rola komputera:                         

STACJA ROBOCZA
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.

Wymuszenie wylogowania

Określamy po jakim czasie system ma wylogować użytkownika, któremu np. skończyła się ważność konta albo ważność godzin logowania.

net accounts /forcelogoff:5

Ustawienie długości hasła

Ustawiamy długość hasła na 9 znaków.

net accounts /MINPWLEN:9

NET USER

Składnia polecenia NET USER

Właściwie wszystkie potrzebne informacje można uzyskać poprzez

net help user
Składnia tego polecenia jest następująca:

NET USER
[nazwaużytkownika [hasło | *] [opcje]] [/DOMAIN]
     nazwaużytkownika {hasło | *} /ADD [opcje] [/DOMAIN]
     nazwaużytkownika [/DELETE] [/DOMAIN]
     nazwaużytkownika [/TIMES:{czas | ALL}]

NET USER tworzy i modyfikuje konta użytkowników na komputerach. Użyte bez
przełączników wyświetla listę kont użytkowników na komputerze. Informacja
o kontach użytkowników przechowywana jest w bazie danych kont użytkowników.

nazwa_użytkownika Nazwa konta użytkownika do dodania, usunięcia, modyfikacji
          lub wyświetlenia. Nazwa konta użytkownika może składać się
          maksymalnie z 20 znaków.
hasło       Przypisuje lub zmienia hasło dla konta użytkownika.
          Hasło musi spełnić warunek minimalnej długości określony
          opcją /MINPWLEN polecenia NET ACCOUNTS. Może ono się
          składać z maksymalnie 14 znaków.
*         Wyświetla monit o hasło. Podczas wpisywania hasło
          nie jest wyświetlane na ekranie.
/DOMAIN      Wykonuje te operacje na kontrolerze bieżącej domeny.
/ADD        Dodaje konto użytkownika do bazy danych użytkowników.
/DELETE      Usuwa konto użytkownika z bazy danych użytkowników.

Opcje       Polecenie posiada następujące opcje:

  Opcje           Opis
   --------------------------------------------------------------------
  /ACTIVE:{YES | NO}     Aktywuje lub dezaktywuje konto. Jeśli konto
               nie jest aktywne, użytkownik nie ma dostępu do
               serwera. Wartością domyślną jest YES.
  /COMMENT:"tekst"      Opis konta użytkownika.
               Tekst musi być ujęty w cudzysłów.
  /COUNTRYCODE:nnn      Określa użycie kodu kraju w celu zastosowania
               specyficznych dla języka plików pomocy
               użytkownika i komunikatów o błędach. Wartość
               0 określa domyślny kod kraju.
  /EXPIRES:{data | NEVER}  Powoduje wygaśnięcie konta, jeśli data jest
               ustawiona. Wartość NEVER określa brak limitu
               czasu dla konta. Data wygaśnięcia konta może
               być podana w formacie mm/dd/rr(rr). Miesiące
               mogą być podane jako liczby, pełne nazwy,
               lub nazwy skrócone składające się z trzech
               liter. Rok może być podany jako dwie lub
               cztery cyfry. Użyj ukośników (/) (a nie
               spacji) do oddzielenia składników daty.
  /FULLNAME:"nazwisko"    Pełne imię i nazwisko użytkownika
               (a nie tylko nazwa użytkownika). Wpisz imię i
               nazwisko w cudzysłowie.
  /HOMEDIR:ścieżka      Ustawia ścieżkę do katalogu macierzystego.
               Ścieżka ta musi istnieć.
  /PASSWORDCHG:{YES | NO}  Określa, czy użytkownik może zmienić własne
               hasło. Wartością domyślną jest YES.
  /PASSWORDREQ:{YES | NO}  Określa czy konto użytkownika musi posiadać
               hasło. Wartością domyślną jest YES.
  /LOGONPASSWORDCHG:{YES|NO} Określa czy użytkownik powinien zmienić własne
               hasło przy następnym logowaniu.
               Wartością domyślną jest NO.
  /PROFILEPATH[:ścieżka]   Ustawia ścieżkę dla profilu logowania
               użytkownika.
  /SCRIPTPATH:ścieżka    Określa lokalizację skryptu logowania dla
               użytkownika.
  /TIMES:{czas | ALL}    Określa godziny logowania. Parametr TIMES jest
               wyrażony jako: dzień[-dzień][,dzień[-dzień]],
               czas[-czas],[,czas[-czas]], ograniczony jest do
               godzinnych przyrostów. Wpisz pełne lub skrócone
               nazwy dni tygodnia. Czas może być opisany
               w notacji 12- lub 24-godzinnej. Dla notacji
               12-godzinnej, użyj symbolu: am, pm, a.m. lub
               p.m. Parametr ALL oznacza, że użytkownik zawsze
               może się logować, brak wartości oznacza, że
               użytkownik nigdy nie może się logować.
               Oddziel wpisy dnia i godziny przecinkiem;
               wielokrotne wpisy dnia i godziny oddziel
               średnikiem.
  /USERCOMMENT:"tekst"    Pozwala administratorom na dodanie lub zmianę
               komentarza dla konta użytkownika.
  /WORKSTATIONS:{nazwa_komputera[,...] | *}
               Lista maksymalnie ośmiu komputerów, z których
               użytkownik może zalogować się do sieci. Jeśli
               parametr /WORKSTATIONS nie posiada listy lub
               jest on równy *, użytkownik może zalogować się
               z dowolnego komputera.

Przykłady zastosowań

Wyświetlenie listy kont

net user

Konta użytkowników dla \\KOMP

--------------------------------------------------------------
Administrator      Gość           Pomocnik
SUPPORT_388945a0     technik         uczen
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.

Wyświetlenie informacji o koncie

net user technik


Nazwa użytkownika         technik
Pełna nazwa
Komentarz
Komentarz użytkownika
Kod kraju             000 (Domyślne ustawienia systemu)
Konto jest aktywne         Tak
Wygasanie konta          Nigdy

Hasło ostatnio ustawiano      5/8/2014 3:25 PM
Ważność hasła wygasa        6/20/2014 2:12 PM
Hasło może być zmieniane      5/8/2014 3:25 PM
Wymagane jest hasło        Tak
Użytkownik może zmieniać hasło   Tak

Dozwolone stacje robocze      Wszystkie
Skrypt logowania
Profil użytkownika
Katalog macierzysty
Ostatnie logowanie         Nigdy

Dozwolone godziny logowania    Wszystkie

Członkostwa grup lokalnych     *Użytkownicy
Członkostwa grup globalnych    *Brak
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.

Zmiana hasła użytkownika

Można zrobić na 2 sposoby

net user technik ZAQ123pl,
net user uczen *
Wpisz hasło dla użytkownika:
Wpisz hasło ponownie w celu potwierdzenia:
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.

Za drugim razem system nie wyświetla wpisanego hasła.

Tworzenie nowego konta użytkownika

net user praktykant /add

Określanie czasu logowania

Ustalamy, że użytkownik praktykant będzie mógł się logować od wtorku do czwartku, w godzinach 10:00-15:00.

net user praktykant /times:wtorek-czwartek,10:00-15:00

Określenie ścieżki do katalogu macierzystego

net user praktykant /homedir:c:\praktykant

Określenie wygaśnięcia konta

Konto ma wygasnąć 15 czerwca 2014 roku.

net user praktykant /expires:14/06/15

Lista poleceń dla Windows

Panel sterowania

ACCESS.CPL: otwiera opcje ułatwień dostępu (tylko XP) 

APPWIZ.CPL: otwiera narzędzie Dodaj/Usuń programy 

AZMAN.MSC: otwiera menedżera autoryzacji (tylko Vista) 

CERTMGR.MSC: otwiera certyfikaty bieżącego użytkownika 

CLICONFG: otwiera konfigurację klientów SQL 

COLLAB.CPL: otwiera okno sąsiedztwa (tylko Vista) 

COMEXP.MSC lub też DCOMCNFG: otwiera narzędzie komponenty i usługi (tylko Vista) 

COMPMGMT.MSC: otwiera narzędzie zarządzania komputerem 

COMPUTERDEFAULTS: otwiera narzędzia programy domyślne (tylko Vista) 

CONTROL /NAME MICROSOFT.BACKUPANDRESTORECENTER: otwiera centrum tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania systemu (tylko Vista) 

CONTROL ADMINTOOLS: otwiera narzędzia administracyjne 

CONTROL COLOR: otwiera ustawienia wyglądu 

CONTROL FOLDERS: otwiera opcje folderów 

CONTROL FONTS: otwiera menedżera czcionek 

CONTROL INTERNATIONAL lub INTL.CPL: otwiera opcje regionalne i językowe 

CONTROL KEYBOARD: otwiera właściwości klawiatury 

CONTROL MOUSE lub MAIN.CPL: otwiera właściwości myszy 

CONTROL PRINTERS: otwiera dostępne drukarki i faksy 

CONTROL USERPASSWORDS: otwiera edytor kont użytkowników 

CONTROL USERPASSWORDS2 lub NETPLWIZ: kontroluje użytkowników i ich dostęp 

CONTROL: otwiera panel sterowania 

CREDWIZ: otwiera narzędzie do tworzenia kopii zapasowych i przywracania haseł użytkowników (tylko Vista) 

DESK.CPL: otwiera ustawienia wyświetlania 

DEVMGMT.MSC: otwiera menedżera urządzeń. Więcej informacji tutaj

DRWTSN32: otwiera Dra Watsona (tylko XP) 

DXDIAG: otwiera narzędzie diagnostyki DirectX 

EVENTVWR lub EVENTVWR.MSC: otwiera podgląd zdarzeń 

FSMGMT.MSC: otwiera udostępnione pliki 

GPEDIT.MSC: otwiera edytor zasad grupy (wersje profesjonalne i wyższe Windows) 

HDWWIZ.CPL: otwiera asystenta dodawania urządzeń 

INFOCARDCPL.CPL: otwiera asystenta zgodności programów 

IRPROPS.CPL: otwiera menedżera podczerwieni 

ISCSICPL: otwiera narzędzie konfiguracji inicjatora iSCSI Microsoft (tylko Vista) 

JOY.CPL: otwiera narzędzie kontrolera gier 

LPKSETUP: otwiera asystenta instalacji i deinstalacji języków wyświetlania (tylko Vista) 

LUSRMGR.MSC: otwiera edytor użytkowników i grup lokalnych 

MDSCHED: otwiera narzędzie diagnostyki pamięci Windows (tylko Vista) 

MMC: otwiera nową pustą konsolę 

MMSYS.CPL: otwiera ustawienia dźwięku 

MOBSYNC: otwiera centrum synchronizacji 

MSCONFIG: otwiera narzędzia konfiguracji systemu 

NAPCLCFG.MSC: otwiera narzędzie konfiguracji klienta NAP (tylko Vista) 

NTMSMGR.MSC: otwiera menedżer wymiennych nośników danych 

NTMSOPRQ.MSC: otwiera polecenia operatora wymiennych nośników danych 

ODBCAD32: otwiera administratora źródeł danych ODBC 

OPTIONALFEATURES: otwiera narzędzie Dodaj/Usuń składniki Windows (tylko Vista) 

PERFMON lub PERFMON.MSC: otwiera monitor wydajności systemu Windows 

POWERCFG.CPL: otwiera menedżer trybów zasilania (tylko Vista) 

REGEDIT lub REGEDT32 (tylko Vista): otwiera edytor rejestru 

REKEYWIZ: otwiera menedżer certyfikatów szyfrowania plików (tylko Vista) 

RSOP.MSC: otwiera wynikowy zestaw zasad 

SECPOL.MSC: otwiera ustawienia zabezpieczeń lokalnych 

SERVICES.MSC: otwiera menedżera usług 

SLUI: otwiera asystenta aktywacji Windows (tylko Vista) 

SYSDM.CPL: otwiera właściwości systemu 

SYSEDIT: otwiera edytor konfiguracji systemu (uwaga: należy zachować ostrożność podczas korzystania z tego polecenia) 

SYSKEY: otwiera zabezpieczenia bazy danych kont Windows (uwaga: należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z tego polecenia!) 

SYSPREP: otwiera folder zawierający narzędzie przygotowywania systemu (tylko Vista) 

TABLETPC.CPL: otwiera ustawienia dla Tablet PC (tylko Vista) 

TASKSCHD.MSC lub CONTROL SCHEDTASKS: otwiera zaplanowane zadania (tylko Vista) 

TELEPHON.CPL: otwiera narzędzie połączeń telefonicznych 

TIMEDATE.CPL: otwiera ustawienia daty i godziny 

TPM.MSC: otwiera zarządzanie modułem bezpiecznej platformy na komputerze lokalnym (tylko Vista) 

UTILMAN: otwiera opcje narzędzi (tylko Vista) 

VERIFIER: otwiera menedżera weryfikacji sterowników 

WMIMGMT.MSC: otwiera Windows Management Infrastructure 

WSCUI.CPL: otwiera centrum zabezpieczeń Windows 

WUAUCPL.CPL: otwiera usługi aktualizacji Windows (tylko XP) 

Programy i narzędzia Windows

%WINDIR%\SYSTEM32\RESTORE\RSTRUI.EXE: otwiera narzędzie przywracania systemu (tylko XP)

CALC: otwiera kalkulator 

CHARMAP: otwiera tablicę znaków 

CLIPBRD: otwiera Wieloschowek (tylko w XP, dla Windows Vista zobacz tutaj

CMD: otwiera konsolę poleceń 

DIALER: otwiera licznik połączeń telefonicznych Windows 

DVDPLAY: otwiera odtwarzacz DVD 

EUDCEDIT: otwiera edytor znaków prywatnych 

EXPLORER: otwiera eksplorator Windows 

FSQUIRT: asystent transferu Bluetooth 

IEXPLORE: otwiera Internet Explorer 

IEXPRESS: otwiera asystenta tworzenia samo wyodrębniających się archiwów. Więcej informacji znajdziesz tutaj

JOURNAL: otwiera nowy dziennik (tylko Vista) 

MAGNIFY: otwiera lupę 

MBLCTR: otwiera centrum mobilności Windows (tylko Vista) 

MIGWIZ: otwiera narzędzie transferu plików i ustawień Windows (tylko Vista) 

MIGWIZ.EXE: otwiera narzędzie transferu plików i ustawień Windows (tylko XP) 

MOVIEMK: otwiera Windows Movie Maker 

MRT: uruchamia narzędzie usuwania złośliwego oprogramowania. Więcej informacji znajdziesz tutaj

MSDT: otwiera narzędzie diagnostyki i wsparcia Microsoft 

MSINFO32: otwiera informacje o systemie 

MSPAINT: otwiera Paint 

MSRA: otwiera pomoc zdalną Windows 

MSTSC: otwiera narzędzie zdalnego połączenia z biurem 

NOTEPAD: otwiera Notatnik 

OSK: otwiera klawiaturę ekranową. Więcej informacji tutaj

PRINTBRMUI: otwiera asystenta migracji drukarki (tylko Vista) 

RSTRUI: otwiera narzędzie przywracania systemu (tylko Vista) 

SIDEBAR: otwiera pasek Windows (tylko Vista) 

SIGVERIF: otwiera narzędzie weryfikacji sygnatur plików 

SNDVOL: otwiera ustawienia głośności 

SNIPPINGTOOL: otwiera narzędzie przechwytywania ekranu (tylko Vista i Windows 7, więcej informacji tutaj

SOUNDRECORDER: otwiera rejestrator dźwięku 

STIKYNOT: otwiera notatki (tylko Vista) 

TABTIP: otwiera panel wprowadzania Tabletu PC (tylko Vista) 

TASKMGR: otwiera menedżer zadań Windows 

WAB: otwiera kontakty (tylko Vista) 

WERCON: otwiera narzędzie raporty i rozwiązywanie problemów (tylko Vista) 

WINCAL: otwiera kalendarz Windows (tylko Vista) 

WINCHAT: otwiera czat Microsoft (tylko XP) 

WINDOWSANYTIMEUPGRADE: służy do aktualizacji systemu Windows Vista 

WINVER: otwiera okno z informacjami o wersji Windows 

WINWORD: otwiera Word (jeśli jest zainstalowany) 

WMPLAYER: otwiera odtwarzacz Windows Media 

WRITE lub Wordpad: otwiera Wordpad 

Zarządzanie dyskami

CHKDSK: przeprowadza analizę określoną w ustawieniach polecenia (by uzyskać więcej informacji, wpisz CHKDSK /? w konsoli poleceń CMD

CLEANMGR: otwiera narzędzie czyszczenia dysku 

DEFRAG: defragmentuje dysk (więcej informacji tutaj

DFRG.MSC: otwiera narzędzie do defragmentacji dysku 

DISKMGMT.MSC: otwiera menedżer dysków 

DISKPART: otwiera narzędzie do tworzenia partycji (dość trudne w obsłudze) 

Zarządzanie sieciami i Internetem

CONTROL NETCONNECTIONS lub NCPA.CPL: otwiera połączenia sieciowe 

FIREWALL.CPL: otwiera zapory Windows 

INETCPL.CPL: otwiera właściwości Internetu 

IPCONFIG: wyświetla ustawienia adresów IP na komputerze (by uzyskać więcej informacji, wpiszIPCONFIG /? w konsoli poleceń CMD

NETSETUP.CPL: otwiera asystenta konfiguracji połączeń sieciowych (tylko XP) 

WF.MSC: otwiera ustawienia zaawansowane zapory Windows (tylko Vista, więcej informacji tutaj

Przeczytaj również: Polecenia sieciowe IP dla systemu Windows

Inne polecenia

%HOMEDRIVE%: otwiera eksplorator dotyczący partycji, na której zainstalowano system operacyjny 

%HOMEPATH%: otwiera folder bieżącego użytkownika C:\Documents and settings\[nazwa użytkownika]

%PROGRAMFILES%: otwiera folder, w którym zainstalowano pozostałe programy (Program Files) 

%TEMP% lub %TMP%: otwiera folder tymczasowy 

%USERPROFILE%: otwiera folder profilu bieżącego użytkownika 

%WINDIR% lub %SYSTEMROOT%: otwiera folder instalacyjny Windows 

%WINDIR%\system32\rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll: wyświetla okno Bezpieczne usuwanie sprzętu 

AC3FILTER.CPL: wyświetla ustawienia filtra AC3 (jeśli jest zainstalowany) 

FIREFOX: uruchamia Mozilla FireFox (jeśli jest zainstalowana) 

JAVAWS: wyświetla interfejs oprogramowania JAVA (jeśli jest zainstalowane) 

LOGOFF: zamyka bieżącą sesję 

NETPROJ: zezwala lub nie zezwala na połączenie z projektorem sieciowym (tylko Vista) 

Weryfikator plików systemowych (potrzebna płyta z Windowsem, jeśli oprogramowanie nie jest dostępne) 

SFC /SCANNOW: skanuje bezpośrednio wszystkie pliki systemowe i naprawia uszkodzone pliki 

SFC /VERIFYONLY: skanuje wyłącznie pliki systemowe 

SFC /SCANFILE="nazwa pliku i ścieżka": skanuje wybrany plik i naprawia go, jeśli jest uszkodzony 

SFC /VERIFYFILE=" nazwa pliku i ścieżka ": skanuje wyłącznie wybrany plik 

SFC /SCANONCE: skanuje pliki systemowe przy kolejnym restarcie 

SFC /REVERT: przywraca ustawienia domyślne (by uzyskać więcej informacji, wpisz SFC /? w konsoli CMD

SHUTDOWN: wyłącza system Windows 

SHUTDOWN –A: przerywa wyłączanie Windows 

Wiersz Poleceń CMD

HELP

Lista większości dostępnych komend.

Wyświetlenie pomocy do poszczególnych komend:

help komenda

lub

komenda /?

Przykładowo:

dir /?
help copy

DIR

Wyświetla zawartość katalogu.

DIR dysk:\ścieżka /P /W /L /B /C /S /A:atrybuty /O:porządek

Jeżeli zostanie podana ścieżka, polecenie wyświetli zawartość podanego katalogu. Bez ścieżki – dotyczy katalogu bieżącego.

/P – Wyświetla informację stronnicowo.

/W – Wyświetla listę w kilku kolumnach, wypisując jedynie nazwy. Katalogi ujęte są w nawiasy kwadratowe.

/L – Wypisuje nazwy małymi literami.

/B – Wypisuje jedynie nazwy w jednej kolumnie. Katalogi nie są oznaczone.

/C – Podaje współczynnik kompresji.

/S – Wyświetla wszystkie pliki i katalogi znajdujące się w katalogu bieżącym i wszystkich podkatalogach.

/A:atrybuty – Wyświetla pliki o określonych atrybutach: H – ukryte, S – systemowe, D – katalogi, A – archiwalne, R – tylko do odczytu
Znak [-] poprzedzający atrybut odwraca jego oznaczenie.

/O:porządek – Sortuje pliki według podanego schematu: N – wg nazwy, E – wg rozszerzenia, D – od najstarszych, S – od najmniejszych, G – katalogi przed plikami, C – wg kompresji.
Znak [-] oznacza porządek odwrotny.

Utworzenie pliku, dodanie mu atrybutu ukryty, wypisanie zawartości katalog, wypisanie ukrytych plików w katalogu.

D:\katalog1>echo > plik1.txt
D:\katalog1>ATTRIB plik1.txt +H
D:\katalog1>dir
Volume in drive D has no label.
Volume Serial Number is 2817-57F2
Directory of D:\katalog1
13.04.2018 14:45 <DIR> .
13.04.2018 14:45 <DIR> ..
0 File(s) 0 bytes
2 Dir(s) 182 335 094 784 bytes free
D:\katalog1>dir /A:H
Volume in drive D has no label.
Volume Serial Number is 2817-57F2
Directory of D:\katalog1
13.04.2018 14:45 13 plik1.txt
1 File(s) 13 bytes
0 Dir(s) 182 335 094 784 bytes free

Wypisanie zawartości katalogu C:/Windows w odwrotnej kolejności alfabetycznej

C:\Windows>dir /O:-N
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 1A83-42F5
Directory of C:\Windows
29.09.2017 15:41 11 264 write.exe
29.09.2017 15:41 316 640 WMSysPr9.prx
(...)


TREE

Wyświetli graficzną reprezentację struktury podkatalogów wybranego katalogu. ( w formie drzewa ).

TREE dysk:\ścieżka /F /A

/F – Wyświetla też pliki
/A – Nie używa symboli graficznych, a jedynie znaki tekstowe.


CD, CHDIR

Zmienia bieżący katalog, lub podaje jego nazwę.

CD .. |\|katalog|ścieżka|\katalog

katalog – Przechodzi do podanego katalogu
.. – Przejście o poziom w górę
\ – Przejście do katalogu głównego
\katalog – Przechodzi do podanego katalogu zaczynając od katalogu głównego.
Brak parametru powoduje wyświetlenie pełnej ścieżki katalogu bieżącego.

Przejścia na inną partycję dokonamy poprzez jej wpisanie w postaci D:, bez polecenia cd.


CLS

Czyści ekran wiersza poleceń.


MD, MKDIR

Tworzy nowy katalog na dysku.

MD katalog
MD dysk:\ścieżka

MD kat1\kat2

Utworzenie katalogu kat2 w katalogu kat1 (jeśli kat1 nie istnieje, to zostanie utworzony).

MD swiat\europa\polska\krakow swiat\afryka swiat\azja


ECHO

Wypisanie na ekran

echo cokolwiek


Utworzenie pliku za pomocą wiersza poleceń

Nie ma bezpośredniego sposobu tworzenia plików z poziomu wiersza poleceń. Należey użyć programu bądź przekierowania.

Najprostszym sposobem jest użycie polecenia echo i przekierowanie jego wyjścia na plik. Jeśli plik ten nie istnieje, zostanie utworzony.

Utworzenie pustego pliku plik.txt

echo > plik.txt

Utworzenie pliku tekstowego zawierającego wyraz cokolwiek

echo cokolwiek > plik.txt

Utworzenie pliku zawierającego wynik polecenia dir

dir > plik.txt


TYPE

Wyświetla na ekranie zawartość pliku tekstowego.

TYPE dysk:\ścieżka\plik


RD, RMDIR

Usuwa katalog.

RD dysk:\ścieżka

Komenda może usuwać tylko puste katalogi. Nie można też usunąć katalogu bieżącego.

/S – Usuwa wraz z usuwanym katalogiem wszystkie katalogi i pliki w nim umieszczone
/Q – tryb cichy – nie żąda potwierdzenia chęci usuwania
DEL, ERASEKasowanie plików.

DEL dysk:\ścieżka\plik /P

/P – Pyta o potwierdzenie przed skasowaniem.

Do usuwania grup plików można stosować dżokery – [?] i [*].


COPY

Służy do kopiowania plików

COPY /Y|-Y dysk:\ścieżka\źródło dysk:\ścieżka\przeznaczenie /V /A /B

/Y – Jeżeli pliki przeznaczenia już istnieją zostaną zastąpione – użytkownik nie będzie o tym ostrzegany
-Y – Jeśli pliki przeznaczenia już istnieją polecenie żąda potwierdzenia operacji.
/V – Weryfikuje, czy pliki zostały poprawnie skopiowane. Spowalnia to operację, ale zwiększa pewność kopiowania
/A – Wskazuje że pliki są typu ASCII. Użyty po nazwie pliku źródłowego: kopiuje wszystkie znaki tego pliku aż do znacznika EOF. Użyty po nazwie pliku docelowego: dodaje do niego znacznik EOF.
/B – Wskazuje że pliki są typu binarnego

COPY d:\tekst.txt

kopiowanie pliku tekst.txt z dysku d do katalogu bieżącego

COPY *.txt d:\wiersze

kopiowanie plików tekstowych (o rozszerzeniu .txt) z bieżącego
XCOPY

Kopiuje pliki, grupy plików i gałęzie drzewa katalogów.

XCOPY źródło przeznaczenie Y|-Y /A|M. /D:data /P /S /E /V /W

/Y – Nie informuje jeśli operacja zniszczy już istniejące pliki w katalogu docelowym.
/-Y – Odwrotnie ( opcja domyślna )
/A – Kopiuje tylko pliki z atrybutem „archiwalnym”
/M. – Analogicznie jak [/A]. Dodatkowo wyłącza atrybut.
/D:data – Kopiuje tylko te pliki które zostały utworzone lub zmodyfikowane po podanej dacie
/P – Wymaga potwierdzenia przed zapisaniem każdego pliku.
/S – Kopiuje katalogi i podkatalogi o ile nie są puste.
/E – Kopiuje katalogi i podkatalogi nawet puste.
/V – Weryfikuje poprawność zapisu plików.
/W – Wyświetla komunikat i czeka na potwierdzenie przed kopiowaniem plików.
MOVE

Przenosi jeden lub więcej plików z możliwością zmiany nazwy. Zmienia nazwę katalogu.

MOVE Y|-Y dysk:\ścieżka\plik dysk:\ścieżka\plik

/Y – Jeżeli przeniesienie plików będzie wymagało zniszczenia plików w miejscu docelowym, użytkownik nie będzie o tym informowany
/-Y – Odwrotnie do [/Y]

Można stosować dżokery [?] i [*].


MORE

Wyświetla stronicowo zawartość plików i wyników poleceń.

MORE < dysk:\ścieżka\plik

Komenda | MORE


ATTRIB

Wyświetla lub zmienia atrybuty plików.

ATTRIB +atrybut –atrybut dysk:\ścieżka\plik /S

/S – Komenda dotyczy plików w podanym katalogu i jego podkatalogach.
+ – Ustawia atrybut
– – Usuwa atrybut.
A – Archiwalny
H – Ukryty
R – Tylko do odczytu
S – Systemowy

Atrybuty systemowy i ukryty muszą być usunięte przed usunięciem innych

ATTRIB /S
ATTRIB +r d:\pisma\*.doc
ATTRIB –h obraz.bmp


FIND

Wyszukuje podany tekst w jednym lub więcej plikach.

FIND /V /C /N /I „Text” dysk:\ścieżka\plik

/V – Wyświetla linie które nie zawierają podanego tekstu.
/C – Nie wyświetla linii, liczy ile razy wystąpił podany tekst.
/N – Poprzedza każdą linię jej numerem.
/I – Nie rozróżnia małych i dużych liter.

Tekst musi być ujęty w znaki cudzysłowu. Jeżeli zawiera on znaki cudzysłowu, należy je podwoić.
Nie można stosować dżokerów. Rozwiązaniem jest komenda FOR.


REPLACE

Zastępuje pliki w jednym katalogu plikami o tej samej nazwie z innego katalogu. Archiwizacja.

REPLACE dysk:\ścieżka\pliki dysk:\ścieżka /A /P /R /S /W /U

/A – Dodaje nowe pliki do katalogu docelowego, nie usuwając istniejących. Nie można stosować łącznie z [/S] lub [/U]
/P – Wymaga potwierdzenia przed nałożeniem każdego pliku.
/R – Nakłada pliki nawet na z atrybutem „tylko do odczytu”.
/S – Przeszukuje wszystkie podkatalogi
/W – Czeka na włożenie dysku przed rozpoczęciem wykonywania polecenia.
/U – Wymienia tylko pliki starsze na nowsze.

Można stosować dżokery [?] i [*].


SET

Definiuje, ustawia i zmienia zmienne środowiskowe.

SET zmienna=wartość

Np.:

SET TEMP=C:\KAT

DATE

Sprawdza i ustawia datę systemową.

DATE mm-dd-yy

Miesiące (mm), dni (dd), lata (yy), mogą być rozdzielone znakami: [/] , [-] , [.].
Wpisanie samego polecenia wyświetli na ekranie aktualną datę.


TIME

Wyświetla i zmienia czas systemowy.

TIME hh:mm:ss

Godzina (hh), minuty (mm), lata (ss). Znak rozdzielający: [:]. Wpisanie samego polecenia wyświetli na ekranie aktualną godzinę.

Edytor lokalnych zasad grupy - gpedit.msc


1. Blokada całego Panelu Sterowania:
User Configuration -> Administrative Templates -> Control Panel -> Prohibit access to Control
Panel and PC settings -> ENABLED

2. Ukrycie poszczególnych elementów w Panelu Sterowania:
User Configuration -> Administrative Templates -> Control Panel -> Hide specified Control
Panel items -> ENABLED (po włączeniu opcji wprowadzamy nazwy elementów, które chcemy
zablokować)

3. Blokada ustawień ekranu:
User Configuration -> Administrative Templates -> Control Panel -> Display -> Disable the
Display Control Panel -> ENABLED

4. Blokada zmiany tapety:
User Configuration -> Administrative Templates -> Control Panel -> Personalization ->
Prohibit changing desktop background -> ENABLED

5. Blokada usuwania drukarek:
User Configuration -> Administrative Templates -> Control Panel -> Printers -> Prevent
deletion of printers -> ENABLED

6. Wyłączenie ikon Komputer, Sieć, Kosz z pulpitu:
User Configuration -> Administrative Templates -> Desktop-> Hide and disable all items on
the desktop -> ENABLED

7. Ustawienie konkretnej tapety pulpitu:
User Configuration -> Administrative Templates -> Desktop-> Desktop -> Desktop Wallpaper
-> ENABLED (po włączeniu tej opcji podajemy ścieżkę do konkretnej tapety)

8. Usunięcie elementu Uruchom z Menu Start:
User Configuration -> Administrative Templates -> Start Menu and Taskbar -> Remove Run
menu form Start Menu -> ENABLED

9. Usunięcie elementu Zablokuj komputer po wciśnięciu CTRL + ALT + DEL:
User Configuration -> Administrative Templates -> System -> Ctrl+Alt+Del Options -> Remove
Lock Computer -> ENABLED

10. Usunięcie elementu Wyloguj po wciśnięciu CTRL + ALT + DEL:
User Configuration -> Administrative Templates -> System -> Ctrl+Alt+Del Options -> Remove
Logoff -> ENABLED

11. Blokada odczytu danych z dysków zewnętrznych:
User Configuration -> Administrative Templates -> System -> Removable Storage Access ->
Removable Disks: Deny read access -> ENABLED

12. Limit wielkości profilu użytkownika:
User Configuration -> Administrative Templates -> System -> User Profiles -> Limit profile size
-> ENABLED (po włączeniu tej opcji określamy wielkość maksymalną profilu)

13. Blokada dostępu do edycji rejestru:
User Configuration -> Administrative Templates -> System -> Prevent access to registry
edition tools -> ENABLED

14. Blokada dostępu do wiersza poleceń:
User Configuration -> Administrative Templates -> System -> Prevent access to command
prompt -> ENABLED

15. Uruchamianie tylko wybranych aplikacji:
User Configuration -> Administrative Templates -> System -> Run only specified Windows
applications -> ENABLED (po włączeniu tej opcji podajemy nazwy plików uruchomieniowych aplikacji)

16. Blokada wyświetlania wybranych partycji w Eksploratorze Windows:
User Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components -> File Explorer ->
Hide these specified drivers in My Computer (po włączeniu tej opcji wybieramy właściwe
ustawienia)

Attachments:
Download this file (GPU.pdf)GPU.pdf[ ]107 kB